22 maart 2023

Actueel: appelbloesemkever

Begin deze week hebben we in Zeeland vrij gemakkelijk kevers gevangen met een klopnet. Ondanks het koude weer waren de eerste kevers actief. Ze zijn waargenomen in een
beplanting AppelbloesemkeverElstar, waar vorig jaar aantasting voorkwam.

Levenscyclus
De appelbloesemkever heeft één generatie per jaar. Normaal komt deze kever alleen voor bij appel. In Engeland is ook aantasting op peer bekend. Half maart komen de kevers uit hun winterrust. Na een rijpingsvraat aan de eerste groene delen, gaan de vrouwtjes eieren afzetten in de gemengde knop.

Uit het ei ontwikkelt zich een larve. Deze vreet de meeldraden en de stamper van de bloemen weg. Hierdoor ontstaan de zogenaamde kappertjes. Dit zijn bruine, verdroogde bloesemblaadjes. Dit kan soms massaal voorkomen en geeft dan een oogstreductie. In deze kappertjes gaat de larve zich verpoppen. Eind mei ontwikkelt zich hieruit een nieuwe generatie kevers. Soms prikken deze kevers dan in de jonge vruchten. Bij de oogst is dit te zien als een gat in de appel, vaak in de buurt van de kelkholte. In juni gaan deze kevers in rust. In het volgende voorjaar worden ze pas weer actief.

Bestrijding
Bestrijding met een insecticide vindt plaats kort nadat de kevers verschijnen uit winterrust, in de periode half-eind maart. Bij voorkeur op een zonnige middag, dan zijn de kevers actief. Na circa 10 tot 14 dagen de bestrijding herhalen. Met een bestrijding na de bloei is weinig ervaring. In de biologische appelteelt is geen inzet van een insecticide mogelijk. In de praktijk doen bio-telers nu ervaring op met het wegvangen van de kevers met bundels van bindbuis.

AppelbloesemkeverAppelbloesemkever