23 maart 2023

Feromoonverwarring

In het fruitbericht van 7 maart hebben we feromoonverwarring als bestrijdingstechniek van fruitmot en bladrollers genoemd. In dit bericht een aanvulling en de vraag om bestellingen binnenkort aan ons door te geven. Verwarringstechniek functioneert goed als de druk van fruitmot laag is. Houd hierbij als richtlijn aan minder dan 0,5% vruchtaantasting bij de oogst in het voorgaande jaar. Bij meer dan 0,5% aantasting zijn aanvullende bespuitingen nodig. Bij feromoonverwarring zijn nu verschillende merken beschikbaar. Hieronder volgt een overzicht van de merken feromoonverwarring.

.

Tabel 1. Overzicht feromoonverwarring

.

Naast het feromoon voor fruitmot bevatten RAK 3+4 en Isomate CLR ook feromonen van verschillende bladrollers. Checkmate CM bevat alleen feromoon voor fruitmot. Een voordeel van Checkmate CM is dat maar enkele puffers per ha nodig zijn. Op aanvraag maken wij een kaart van uw beplantingen, met daarin de ophangpunten voor de Checkmate puffers.

.

Bij teelt van peren volgens protocol voor China is de inzet van feromoonverwarring verplicht. Ook bij het protocol “Beter voor Natuur & Boer” voor hardfruit, vanuit AH is verwarring verplicht, als een niet-chemische bestrijding. Bij Planet Proof geeft feromoonverwarring bonuspunten. Feromoonverwarring nemen we niet retour.
Bestellingen voor feromoonverwarring graag uiterlijk voor 1 april aan ons doorgeven.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.