02 mei 2023

Betere vruchtkwaliteit met Stimucrop Siligreen + Calcimax

Hardheid is een essentieel onderdeel van vruchtkwaliteit. Met name voor fruit dat na de pluk de bewaring in gaat, is de hardheid van de vrucht een extra belangrijk aspect. Zo wordt aan de hand van onder andere de hardheid bepaalt  of de partij geschikt is voor de wat langere bewaring of dat het juist verstandig is om de voorkeur te geven aan een wat kortere bewaring.

 

Stimucrop Siligreen + Calcimax

De basis voor de vruchtkwaliteit ligt in de celdelingsperiode tijdens het groeiseizoen. In deze periode wordt namelijk de minerale samenstelling van de vrucht bepaald. Deze speelt een grote rol als het gaat om hardheid en bewaarkwaliteit. Een van de mogelijkheden om hier op een positieve manier invloed op uit te oefenen is het inzetten van Stimucrop Siligreen als biostimulant. Wanneer dit wordt toegepast in combinatie met Calcimax geeft dit een nog sterker effect op de hardheid van de vruchten. Beide producten kunnen worden gecombineerd met de reguliere gewasbespuitingen. Let hierbij wel op de beperkingen wanneer het gaat om de mengbaarheid van calcium met sulfaat (vanuit bijvoorbeeld bitterzout) en fosfaat.

 

Rol van silicium & calcium

Stimucrop Siligreen bevat silicium  en diverse spoorelementen. Door de formulering van  Stimucrop Siligreen wordt het silicium gemakkelijk door het gewas opgenomen waardoor kleine hoeveelheden al volstaan. Meer informatie over dit product kunt u lezen op de website van Stimuline.

Silicium draagt op verschillende manieren bij aan een betere vruchtkwaliteit. In de eerste plaats zorgt silicium voor sterkere celwanden. Dit effect is enigszins vergelijkbaar met het effect van calcium. Calcium zorgt namelijk ook voor sterkere celwanden. Aanvullend hierop heeft silicium een opname-regulerend effect. Concreet betekent dit dat silicium zorgt voor een betere opname van calcium en borium. Dit is waardevol omdat calcium in het algemeen wat minder makkelijk wordt opgenomen door het gewas. Door slim gebruik te maken van de eigenschappen van silicium wordt het effect van calcium op de uiteindelijk hardheid van de vrucht nog verder verbeterd. Dit kan worden gezien als een 1+1=3 effect.

Wanneer we te maken hebben met veel jong blad gaat de voorkeur uit naar producten die zacht zijn voor het gewas. Als we het hebben over  bladvoeding gericht op calcium gaat de voorkeur dan ook uit naar Calcimax. Dit product is niet alleen zacht voor het gewas maar bevat naast calcium geformuleerd als chelaat ook borium. Een van de eigenschappen van borium is dat dit de opname van calcium bevorderd.

 

In het kort

Samenvattend kunnen we stellen dat er met de toepassing van Stimucrop Siligreen als biostimulant mogelijkheden liggen om de vruchtkwaliteit met met betrekking tot hardheid te verbeteren. Wanneer dit wordt gecombineerd met Calcimax als calciummeststof wordt dit effect nog verder versterkt. Eén van de eigenschappen van silicium vanuit Stimucrop Siligreen is dat de opname van calcium wordt verbeterd. Hierdoor ontstaat dus een 1+1=3 effect.

Een belangrijk voordeel van Calcimax als calciummeststof is dat dit zacht is voor het gewas en dat er naast calcium ook borium wordt meegegeven waardoor het effect van de calcium op de vruchtkwaliteit nog verder wordt verbeterd.

 

Dosering

Voor een optimaal effect kan de combinatie van Stimucrop Siligreen met Calcimax na de bloei, tijdens de celdelingsperiode, 3 keer worden toegepast. Later in het seizoen, tijdens de celstrekkingsfase, vindt er in de vruchten verdunning plaats van o.a. calcium. Door tijdens celstrekkingsfase deze toepassing nog een aantal keren direct op de vruchten te herhalen is het mogelijk om het gehalte aan calcium in de vruchten nog iets te verhogen. De basis voor het optimaliseren van de calciumvoorziening ligt tijdens de celdelingsperiode. Per toepassingen kan een dosering worden aangehouden van 0,25 ltr Stimucrop Siligreen + 4 ltr Calcimax.


Stimucrop Siligreen             0,25 ltr

Calcimax                                     4,00 ltr