22 mei 2023

Mijn Iperen TIP – BOS Akkerbouw

Een beslissingsondersteunend systeem (BOS) is een rekenprogramma dat is gebaseerd op actuele invloeden, het helpt u de juiste keuzes te maken met betrekking tot gewasbescherming of bemesting.

Wilt u ook op de hoogte blijven van de actuele situatie in de teelt? Dan biedt informatie vanuit een BOS goede inzichten. Op dit moment is er een BOS beschikbaar voor zowel aardappelen als uien, via de web- en appversie van Mijn Iperen.

De grafieken die u ziet, geven de situatie weer van 3 dagen eerder en 3 dagen vooruit (totaal 7 dagen). Afhankelijk van uw spuitschema kunt u zo inschatten of uw gewas nog beschermd is of dat u een bespuiting uit moet voeren.

Bovenin kunt u de regio (locatie) aangeven, daarnaast kunt u het gewas selecteren.

Aardappelen

Voor aardappelen is een grafiek beschikbaar voor Phytophthora waarin de sporendruk en de infectiekans van Phytophthora weergegeven wordt.

  • De sporendruk is een maat van de hoeveelheid sporen die zich in de lucht bevind
  • Een infectiekans van boven de 25 geeft een kritische dag voor infectie. Afhankelijk van uw spuitschema kunt u inschatten of uw gewas nog beschermd is of dat u weer een bespuiting uit moet voeren

Uien

Voor uien zijn grafieken beschikbaar voor Valse Meeldauw, Bladvlekkenziekte en Stemphylium.

  • Voor Valse Meeldauw ziet u de ziekte index. Dagen waarop de waarde groter is dan nul worden als gevaarlijk beschouwd. Afhankelijk van uw spuitschema kunt u inschatten of uw gewas nog beschermd is of dat u weer een bespuiting uit moet voeren
  • Voor Stemphylium ziet u de ziektedruk en infectiekans. Ziektedruk geeft de maat van de druk van Stemphylium aan en de infectiekans geeft aan hoe gevaarlijk het weer is voor een infectie
  • Voor bladvlekkenziekte (Botrytis) ziet u de dagelijkse ontwikkeling (DSI) en de CDSI. De CDSI is de optelling van de DSI. Zodra de CDSI boven de 40 komt, betekent dit dat u moet starten met het gewas te beschermen tegen bladvlekkenziekte. Deze optelling is gerekend met als opkomstdatum 1 april. Is de opkomstdatum later, dan betekent dit dat u ook later kunt starten met de bescherming tegen bladvlekkenziekte. Naast de DSI en CDSi ziet u een grafiek waarin de SIV = infectiekans voor bladvlekkenziekte wordt weergegeven. Deze waarde helpt u om uw vervolgbespuitingen te plannen. Wanneer deze waarde boven de 60 ( 1e jrs plantuien, zilveruien ) of 80 ( zaaiuien, 2e jrs plantuien ) is moet uw gewas beschermd zijn. Is de werkingsduur van het middel afgelopen betekent dit dat u een volgende bespuiting moet uitvoeren.

Naast deze gegevens zijn ook de weersomstandigheden en spuitcondities vermeld.

Wilt u ook toegang tot het gemak van Mijn Iperen? 

Dan heeft u twee opties:

Met slechts één account krijgt u toegang tot Mijn Iperen app en Mijn Iperen web.

Meer informatie? Lees dan onze Flyer.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.