24 mei 2023

Teeltadvies 24 mei

Deze week in het teeltadvies: luizen in de bieten en problemen met de larven van de uien- en bonenvlieg, inclusief een video over de inzet van aaltjes.

Bieten – luizen

Op veel bietenpercelen komen luizen voor. Vooral groene bladluizen vormen in de bieten een risico doordat ze vergelingsvirus over kunnen brengen. In de jonge stadia van de bietenplant is de schadedrempel voor groene luizen bepaald op twee groene luizen per 10 planten. Wanneer deze drempel overschreden wordt, is het verstandig om de luizen te bestrijden.

Voor de bestrijding van de luizen in bieten wordt afgeraden om pyrethroïden zoals als Decis, Sumicidin of Karate Zeon te gebruiken, omdat deze de natuurlijke vijanden van de luizen ook bestrijden. De middelen die op dit moment beschikbaar zijn voor de bestrijding van luizen zijn Batavia (2x/ teelt), Pirimor (2x/teelt) en Teppeki (1x/teelt). Teppeki en Batavia werken vooral systemisch en moeten worden opgenomen door de plant. Pirimor werkt voornamelijk door dampwerking. Voor elk middel zijn de ideale spuitomstandigheden anders. Omdat het aantal beschikbare toepassingen beperkt is, is het belangrijk om per perceel te controleren op de aanwezigheid van groene bladluizen, en bij overschrijding van de schadedrempel een bespuiting uit te voeren met Pirimor 0,40 kg/ha of Teppeki 140 gr/ha of Batavia 0,45 ltr/ha + Astuss 0,75 – 1,00 ltr/ha. Overleg de keuze voor het luizenmiddel met uw adviseur, omdat op dit moment de omstandigheden en gewasstand op elk perceel anders zijn..


Uien – bonenvlieg en uienvlieg

Op verschillende plekken werd afgelopen week in jonge zaaiuien schade waargenomen die veroorzaakt wordt door larven. Dit kunnen larven zijn van de bonenvlieg of de uienvlieg. Deze larven eten de jonge uienpijpjes van binnenuit op en kunnen voor grote schade in het perceel zorgen door plantwegval. Zeker in het jonge stadium zijn de uien erg kwetsbaar. Schade door uienvlieg en bonenvlieg is moeilijk aan te pakken. Wel is er een aantal mogelijkheden om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Op het moment dat de vliegen hun eitjes komen leggen, is er een mogelijkheid om de volwassen vliegen te bestrijden met een pyrethroïde, zoals Decis, Karate Zeon of Sumicidin. Het nadeel van deze toepassing is dat dit vrijwel alleen op het moment van spuiten werkt, en geen duurwerking heeft. Verder kan een toepassing van pyrethroïden ervoor zorgen dat er later in de teelt een hogere trips druk is, omdat pyrethroïden een negatief effect hebben op de natuurlijke vijanden van trips.

Benevia is een systemisch middel met een werking op uienvlieg. Dit middel wordt in de uienplant opgenomen, en zorgt zo van binnenuit voor een bescherming tegen uienvlieg. Dit middel pakt alleen de insecten aan die de plant beschadigen, waardoor natuurlijke vijanden van de trips veel beter in stand kunnen blijven. Tegen uienvlieg of bonenvlieg kan een bespuiting worden uitgevoerd met Benevia 0,75 ltr/ha.

Biologische aanpak
De larven van de uien- en bonenvlieg kunnen ook op een biologische manier bestreden worden. Hierbij worden aaltjes over het gewas gespoten die de larven van de uien- of bonenvlieg van binnenuit parasiteren. Het voordeel van deze aaltjes is dat deze actief de larven van bonen- en uienvlieg binnendringen. Bij een toepassing met aaltjes is het wel belangrijk om aan de voorwaarden qua spuittechniek die op het etiket worden genoemd te voldoen. Tegen bonen- en uienvlieg wordt een dosering van 3 miljard nematoden per hectare geadviseerd. Wanneer gekozen wordt voor aaltjes is het belangrijk dat de aaltjes in een omgeving komen die vochtig genoeg is om zich in te kunnen bewegen. Daarom wordt aangeraden om bij toepassing van aaltjes ook altijd te zorgen dat de grond voldoende vochtig is door, zo mogelijk, het perceel te beregenen. Producten die gebruikt kunnen worden om insect parasitaire aaltjes te spuiten zijn bijvoorbeeld Nemasys F of Capirel.

Productmanager Koos Arens vertelt samen met akkerbouwer Marcel van Hal over de inzet van aaltjes en hoe deze toegepast worden om uien- en bonenvlieg tegen te gaan.

 

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.