17 juli 2023

Calcium en Silicium

In deze fase van de groei kan de Calciumopname nog wat verbetert worden door het direct op de vruchten toe te passen. Door Stimucrop Siligreen in te zetten wordt de opname van diverse nutriënten extra gestimuleerd. Stimucrop Siligreen combineren met Calcimax zorgt voor een betere opname van Calcium waardoor de vruchtkwaliteit verbetert.

Stimucrop Siligreen 0,25 ltr/ha
Calcimax 4,00 ltr/ha

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.