19 juli 2023

Teeltadvies 19 juli

Deze week in het Teeltadvies Aardappelen en Zaaiuien.

.

Aardappelen

Op dit moment zijn veel aardappelpercelen volop bezig met het vullen van de knollen, terwijl er minder loof op het gewas staat dan normaal rond deze periode. Dit betekent dat het loof wat op de aardappel staat meer moet produceren om een goede opbrengst te krijgen. Naast de stress van weinig loof op sommige percelen, hebben de gewassen ook nog te maken met stressomstandigheden door een lage luchtvochtigheid, hoge instraling, grote temperatuurverschillen en forse wind. Om een gewas door stressvolle omstandigheden heen te helpen kan Stimuplant Multimix 2,50 – 5,00 ltr/ha worden toegevoegd aan de fungicidebespuitingen. Hiermee wordt bladvoeding gecombineerd met aminozuren en zeewierextract, waardoor een plant gemakkelijker aan essentiële bouwstenen komt om de knollen te vullen.

Wanneer een antistressboost nodig is kort voor een extreme periode is Stimuforce Asco het aangewezen product. Stimuforce Asco is een zeewierextract dat natuurlijke planthormonen bevat die o.a. de productie van suiker stimuleren. Ook de huidmondjes worden gestimuleerd feller en sneller te reageren op de wisselende weersomstandigheden. Het vochtverlies door verdamping wordt ook hierdoor beperkt. De plant gaat door het toepassen van Stimuforce Asco 1,00 ltr/ha efficiënter met het beschikbare water om.

Op percelen waar een bijbemesting met korrelkunstmest moeilijk is door een tekort aan neerslag, kan de bijbemesting uitgevoerd worden met Powerleaf Quattro 20 ltr/ha. Deze toepassing kunt u combineren met een fungicidebespuiting. Zeker wanneer de opname van meststoffen via de bodem beperkt is, kunnen bladmeststoffen ervoor zorgen dat het gewas in moeilijke omstandigheden toch aan de gang blijft.

Alternaria kan zeker op gewassen die slecht staan door de stress, gemakkelijk infecteren. Begin daarom op tijd (vanaf de bloei) met het beschermen van het gewas tegen alternaria. Dit kan door aan de phytophthorabespuiting een middel toe te voegen met werking tegen alternaria. Houd voor de bespuiting tegen alternaria een interval van ongeveer twee weken aan. Voor de bestrijding van alternaria kan gespoten worden met Propulse 0,40 ltr/ha of met Narita 0,50 ltr/ha. Houdt bij het toepassen van Narita rekening met de geur die dit middel in de omgeving kan verspreiden. Indien de bespuiting in de buurt van woningen uitgevoerd wordt, kan de geur gemaskeerd worden door Seperit Lemon toe te voegen aan de bespuiting.

Voor de bestrijding van phytophthora is het tijd om middelen met een knolbeschermende werking te gaan gebruiken. Hierbij kan gekozen worden voor Infinito 1,20 – 1,60 ltr/ha of Ranman Top 0,50 ltr/ha. Een andere mogelijkheid is om Zorvec Enicade 0,15 ltr/ha + Gachinko 0,30 ltr/ha in te zetten. Voordeel van Zorvec Enicade is dat het interval 3-4 dagen langer gehouden kan worden dan bij de gangbare middelen.

.


Zaauien

In zaaiuien wordt veel aanwezigheid en schade door trips waargenomen. Met Batavia kunnen de larven van de trips onder controle gehouden worden. Als een gewas groeit en de Batavia goed opgenomen kan worden, biedt dit een goede bescherming tegen zuigschade door trips. Spuit bij warme weersomstandigheden, wanneer de trips zich snel kan ontwikkelen Batavia 0,75 ltr/ha + Astuss 1,00 – 2,00 ltr/ha. Houd hierbij een interval van ongeveer twee weken aan. Bij een hoge aantasting of bij de aanwezigheid van veel volwassen trips, kan hier Tracer 0,15 – 0,20 ltr/ha aan worden toegevoegd. Wanneer de spuittechniek de mogelijkheid biedt om met 97,5% driftreductie te spuiten, kan ook gekozen worden voor Benevia 0,75 ltr/ha + Codacide 1,50 ltr/ha. Hiermee worden zowel de larven als de volwassenen bestreden. Codacide is een blad- en bodemhechter, heeft uitvloeiende werking en verbetert opname en indringing van het middel terwijl het de waslaag intact laat. Daarnaast beschermt Codacide de middelen tegen verdamping/UV-afbraak/slecht spuitwater doordat Codacide de actieve stof inkapselt. Dit zorgt ervoor dat de werking van de middelen beter gewaarborgd is.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.