09 augustus 2023

Teeltadvies 9 augustus

Deze week in het teeltadvies: risico’s op infectie door verschillende schimmels in wortelen en de ontwikkeling van wantsen in knolselderij.

 

Wortelen

Vanaf het moment dat de kopjes van de wortelen net boven de grond komen, is er risico op infectie door verschillende schimmels. Bij het kiezen van fungiciden in wortelen is het belangrijk om na te gaan welke residu-eisen een afnemer stelt aan het product. Verschillende afnemers hebben verschillende eisen over werkzame stoffen. Overleg dit daarom vooraf om vervelende situaties te voorkomen. Omdat Signum een sterke werking heeft op sclerotinia, kan deze goed als eerste bespuiting worden toegepast. Gebruik dan Signum 0,75 kg/ha + Designer 0,25 ltr/ha. Neem voor het spuiten van fungiciden in de wortelen een interval van ongeveer drie weken. Voor een tweede bespuiting kunt u gebruik maken van Rudis 0,40 ltr/ha of Amistar Top 1,00 ltr/ha.

Voor een gezond en weerbaar loofapparaat, kan in wortelen gebruik gemaakt worden van diverse bladmeststoffen. Voor een goede groei en weerbaarheid kan gespoten worden met Multimix 5,00 ltr/ha + Powerleaf Zwavel 3,50 ltr/ha. Wanneer de loofontwikkeling gestimuleerd moet worden, kan dit door een stikstofgift via het blad te geven met Powerleaf Quattro 20,00 ltr/ha. Wanneer een gewas erg gul groeit en het loof wat steviger zou moeten zijn, kan met een bespuiting met bitterzout Epso Microtop 5,00 kg/ha de loofgroei wat geremd worden. Tegelijk wordt hiermee nog magnesium en sporenelementen aan het gewas toegediend.

Voor de bestrijding van wortelvlieg in wortelen is het belangrijk om op het juiste moment een bespuiting uit te voeren. Gebruik daarvoor een monitoringsysteem waarbij de druk van de wortelvlieg in het perceel in de gaten gehouden wordt. Wanneer een bespuiting nodig is, kan de wortelvlieg bestreden worden met Coragen 175 ml/ha + Designer 0,25 ltr/ha of met Benevia 0,75 ltr/ha + Designer 0,25 ltr/ha.

Verschillende luizen kunnen in wortelen zorgen voor de overdracht van virussen. Controleer daarom vanaf het begin van de teelt het gewas regelmatig op de aanwezigheid van luizen. Wanneer er bladluizen worden aangetroffen, kunnen deze worden bestreden met Batavia 0,45 ltr/ha + Codacide 1,00 ltr/ha.

 


 

Knolselderij

Gedurende de ontwikkeling van het gewas, kunnen wantsen in knolselderij het loof beschadigen en de groei remmen. Omdat er niet veel mogelijkheden toegelaten zijn tegen wantsen, is het belangrijk om het gewas regelmatig te controleren en bij aanwezigheid van wantsen te spuiten, zodat de populatie niet te groot wordt. De beste bestrijding van wantsen is mogelijk door ’s morgens vroeg met Karate 50 ml/ha + Zipper 0,10 ltr/ha te spuiten. Gebruik hiervoor minimaal 400 ltr/ha water, zodat het middel goed tussen de steeltjes van de knolselderij terecht komt.

Voor de schimmelbestrijding in knolselderij kan voor de eerste bespuiting gebruik gemaakt worden van Score 0,40 ltr/ha of Amistar Top 1,00 ltr/ha. Houdt voor een goede bescherming tegen schimmels een interval van 2-3 weken tussen de bespuitingen aan. Voor een tweede bespuiting kan Luna Sensation 0,50 ltr/ha gespoten worden.

In knolselderij is het belangrijk om de kwaliteit van de knol optimaal te houden. Hartrot en inwendig bruin zijn gebreken die de kwaliteit en de waarde van de knolselderij erg kunnen verminderen. Door bij de fungicidebespuiting Powerleaf Borium 1,00 ltr/ha + Amx Calcium 2,00 ltr/ha toe te voegen, wordt de kans op deze gebreken verminderd.

Net als in wortelen kan wortelvlieg in knolselderij voor behoorlijke schade zorgen. Zorg daarom ook bij percelen knolselderij dat de druk van de wortelvlieg gemonitord wordt. wanneer de druk te hoog is, wordt de wortelvlieg het beste bestreden met Coragen 175 ml/ha + Designer 0,25 ltr/ha of met Benevia 0,75 ltr/ha + Designer 0,25 ltr/ha.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.