19 september 2023

Bladvoeding na de pluk

Nu een deel van beplantingen appel en peer geoogst zijn, kunt u een extra bladvoeding uitvoeren. Het blad aan de bomen is nu nog vitaal en kan de bladvoeding goed opnemen. Dit zorgt zo voor sterkere, gemende knoppen voor volgend voorjaar. Deze bespuiting kunt u combineren met de eerste bestrijding van vb-kanker na de oogst.

Ureum 5,00 – 10,00 kg/ha
Powerleaf Zink 1,00 ltr/ha of
Zink FL 0,50 ltr/ha
Powerleaf Borium 2,00 ltr/ha
Bitterzout 5,00 kg/ha

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.