Fruitteelt winterlezing – Willemstad

Hoe beschermen we onze fruitgewassen in de toekomst?
Deze vraag staat centraal tijdens onze winterlezingen voor de fruitteelt in 2024. Wij nodigen u van harte uit om één van onze fruitteeltavonden bij te wonen. U kunt uw licentie verlengen in de categorie teelt. Tijdens deze avonden zijn er diverse sprekers die ingaan op de mogelijkheden die er zijn om ook in de toekomst onze fruitgewassen te kunnen blijven beschermen.

Aanmelden en kosten
U kunt zich hier aanmelden

De kosten voor de bijeenkomst zijn €45.-

De avond begint om 19.30 uur. Inloop 19.00 uur.

 

Programma
Ziektes en plagen de baas met behulp van biologische gewasbescherming
Tim Bos – Koppert
De hoeveelheid chemische gewasbeschermingsmiddelen die we in de fruitteelt tot onze beschikking hebben neemt gestaag af. Om toch onze gewassen te kunnen blijven beschermen zal de inzet van biologische gewasbescherming steeds belangrijker worden. Koppert heeft al veel ervaring op dit gebied en neemt ons mee in de mogelijkheden die er al zijn.

 

De toekomst van gewasbescherming
Jaco van Bruchem – Nederlandse Fruittelers Organisatie
Het toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen is soms wel eens wat ondoorzichtig. Waarom mag het ene middel nog wel en verdwijnt het andere uit het pakket? En wat kunnen we de komende jaren verwachten op middelengebied? De NFO is gelukkig goed op de hoogte van het beleid en neemt ons mee de toekomst van gewasbescherming in.

 

Onderzoek en ontwikkeling
Proeven en onderzoek vinden wij erg belangrijk. Daarom hebben wij ook in het afgelopen jaar weer aandacht besteed aan diverse onderzoeken. Een aantal van deze onderzoeken, onder andere op het gebied van perenbladvlo-bestrijding, zal deze avond worden toegelicht. Daarnaast zal het seizoen 2023 worden geëvalueerd, waarbij vooral gekeken zal worden naar de leerpunten die meegenomen kunnen worden naar het komende seizoen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitdagingen op schimmelgebied, zoals schurft en zwartvruchtrot.

 

Weerbaar telen
Het doel van de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 is om te komen tot weerbare gewassen en teeltsystemen. Welke mogelijkheden zijn er inmiddels voorhanden? En wat kunt u hiermee als fruitteler? We nemen u mee in de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

 

Quiz
Vergeet niet uw smartphone mee te nemen naar de bijeenkomsten. Deze heeft u nodig voor een leuke, interactieve quiz!

feb

27

Tijd : 19:30 - 22:30 uur
Locatie : Buurthuis Irene, Grimhoek 15, 4797 AJ Willemstad