09 januari 2024

Werkzaamheden vorstperiode

Na alle regen van de laatste maanden hebben we deze week te maken met een vorstperiode. De voorspelling is voorlopig tot donderdag matige vorst met ook overdag temperaturen nauwelijks boven 0 °C. De verwachting is dat vanaf vrijdag de vorstperiode voorbij is. Deze periode kunt u benutten voor werkzaamheden, zoals snoeihout versnipperen, wortelsnoeien, uitrijden van compost en het strooien van gips, kalk of Stimusoil Impact.

Dierlijke mest mag u niet uitrijden over bevroren of besneeuwd land. Dit geldt ook voor champost. Zie voor meer informatie mest uitrijden 2024. Voor het bestellen van compost of andere organische mest, kunt u met één van onze adviseurs fruitteelt contact opnemen.

 

 

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.