16 april 2024

Hagelschade

Gisteren is op verschillende plaatsen in Nederland en België hagelschade ontstaan. Het beeld varieert nu per regio. Soms komt zware schade voor, maar we zien ook beplantingen peer met alleen windschade aan het blad en nauwelijks schade aan de vruchten. Bij zware schade verwachten we kans op een sterkere, natuurlijke rui. Zeker als ook vruchtstelen geraakt zijn door de hagel. Naast een sterkere rui, bestaat ook kans op vruchtbeschadiging en mogelijk kans op infectie door bacterievuur.
Bij appel is schade van deze buien nog moeilijk in te schatten. Deze staan in stadium afbloei.
Hieronder een aantal tips wat u kunt doen bij schade.

Fungicide
Ons advies is als eerste een behandeling met Captan bij appel en peer in een hoge dosering van 2,25 kg/ha. Gezien het weer is het lastig om vandaag een bespuiting uit te voeren. Probeer bij schade echter zo snel mogelijk na de regenperiode te behandelen. Combineer deze Captan-bespuiting met Soriale. Dit geeft een plantenversterkend effect en daardoor ook enige werking tegen infectie van bacterievuur.

Stimuforce Asco
Schade door kou, wind en hagel geeft abiotische stress. Door een aantal toepassingen met Stimuforce Asco wordt de gevoeligheid van het gewas voor abiotische stress verlaagd. Stimuforce Asco bestaat voor 85% uit zeewier en bevat verder nog verschillende aminozuren en voedingsstoffen. Pas dit product nu 1 tot 3 keer toe, in een dosering van 2,00 tot 3,00 ltr/ha per behandeling. Dit kunt u mengen met alle reguliere gewasbeschermingsmiddelen en bladmeststoffen. Na de inzet van Stimuforce Asco is het gewas minder gevoelig voor de negatieve effecten van abiotische stress. U kunt hierbij uitgaan van een werkingsduur van ongeveer 1 week. Voor een optimaal effect kunt dit product meerdere keren inzetten. Voor meer informatie bekijkt u de website: Stimuforce Asco.
Ons advies is verder geen zware mixen met bladvoeding toe te passen.

Ruibeperking bij peer
Bij ernstige hagelschade bestaat de kans op versterkte natuurlijke rui. Om dit te voorkomen kunt u overwegen om een groeiregulatie uit te voeren met Regalis Plus of Kudos. We gaan hierbij uit van 1,20 kg per ha.

Gezien het stadium bij peer, ruim 10 dagen na volle bloei, is ons advies geen gibberellinen in te zetten. Op veel plaatsen is rond 5-6 april behandeld met Promalin of Novagib. Een tweede behandeling op dit stadium, Conference ca.10 mm, geeft een tegengesteld effect, omdat nu ook de scheutgroei door de gibberelline wordt gestimuleerd. Daarbij is ook de temperatuur voor een bespuiting met gibberelline deze week te laag.

Captan  1,80 – 2,25 kg/ha
Soriale  1,86 ltr/ha
Stimuforce Asco 2,00 – 3,00 ltr/ha
Regalis Plus 1,20 kg/ha
Kudos 1,20 kg/ha

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.