22 april 2024

Schurft- en meeldauwbestrijding appel

Appel staat nu in veel regio’s in het stadium afbloei. In deze fase kan Nectria-neusrot infecteren. Daarnaast zien we in het waarschuwingsmodel voor schurft, dat de ascosporenperiode bijna voorbij is. Controleer in uw beplantingen in de komende week of bladaantasting van schurft voorkomt.

We komen nu meer in de fase van preventieve bespuitingen tegen schurft en meeldauw. Ons advies is nu bij appel, Captan gecombineerd met bijvoorbeeld Sercadis. Sercadis is een sterk preventief middel op schurft en meeldauw. U kunt Sercadis bij appel en peer drie keer inzetten.

Gezien de ontwikkeling van het gewas is meeldauwbestrijding belangrijk. Als u geen Sercadis toepast, kies dan één van de andere meeldauwmiddelen. Zie hieronder voor de keuze en de dosering. Voor versterking van de werking op schurft en meeldauw kunt u Soriale toevoegen.

Afgelopen week is hagel- en windschade ontstaan. Door een aantal toepassingen met Stimuforce Asco wordt de gevoeligheid van het gewas voor abiotische stress verlaagd. Pas dit product in deze fase één tot drie keer toe, in een dosering van 2,00 tot 3,00 ltr/ha per behandeling. Dit kunt u mengen met alle reguliere gewasbeschermingsmiddelen en bladmeststoffen. Voor meer informatie: Stimuforce Asco

Captan 1,80 kg/ha
Soriale 1,86 ltr/ha
Sercadis 0,30 ltr/ha
Fontelis 0,75 ltr (vóór 1 mei max. 1 bespuiting)  
Flint 0,15 kg/ha
Stroby WG 0,20 kg/ha
Nimrod 0,75 ltr/ha
Stimuforce Asco 2,00 – 3,00 ltr/ha

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.