22 april 2024

Vruchtkwaliteit appel en peer

Tijdens het groeiseizoen wordt in de celdelingsperiode de basis gelegd voor de vruchtkwaliteit. Eén van de mogelijkheden om de hardheid te bevorderen, is het inzetten van Stimucrop Siligreen als biostimulant. Als u dit combineert met Calcimax als calciummeststof, wordt dit effect nog verder versterkt. Een van de eigenschappen van silicium vanuit Stimucrop Siligreen, is dat de opname van calcium wordt verbeterd. Hierdoor ontstaat dus een 1+1=3 effect.

Een belangrijk voordeel van Calcimax als calciummeststof is, dat dit zacht is voor het gewas.  Behalve calcium bevat Calcimax ook borium, waardoor het effect van de calcium op de vruchtkwaliteit nog verder verbetert. Beide producten kunt u combineren met de reguliere gewasbespuitingen. Let hierbij wel op de beperkingen bij het mengen van calcium met sulfaat (vanuit bijvoorbeeld bitterzout) en fosfaat.

Voor een optimaal effect kan de combinatie van Stimucrop Siligreen met Calcimax na de bloei, tijdens de celdelingsperiode, drie keer worden toegepast. De basis voor optimaliseren van de calciumvoorziening ligt tijdens de celdelingsperiode. Per toepassingen een dosering aanhouden van 0,25 ltr Stimucrop Siligreen + 4 ltr Calcimax. Meer informatie kun u vinden op:  https://stimuline.nl/product/stimucrop-siligreen/

Stimucrop Siligreen   0,25 ltr
Calcimax 4,00 ltr

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.