22 mei 2024

Een goede zetting vereist voor knolkwaliteit en opbrengst van uw aardappelen

In dit bericht vragen wij uw aandacht voor kritische groeimomenten in de aardappelteelt.

Wat
Stressmoment in de aardappelteelt
Stoloonvorming en knolzetting vraagt veel energie van de aardappelplant. Dat is dus een kritisch groeimoment dat u aan kunt zien komen. Het voedingselement dat een belangrijke rol speelt in de energiehuishouding van gewassen is fosfaat.

 

Waarom
Het belang van een extra fosfaatboost bij stoloonaanleg en knolzetting
Om de stoloonvorming en knolzetting te stimuleren, heeft uw plant baat bij een fosfaatboost rondom dat kritische groei- en stressmoment. U stelt hiermee het energieniveau in de plant veilig waardoor er meer stolonen en knollen aangelegd kunnen worden.

 

Wanneer
Factoren die fosfaatbladbemesting extra van belang maken
De volgende factoren maken de toepassing extra belangrijk:

  • Lage fosfaattoestand van de bodem
  • Moeilijke omstandigheden tijdens de knolzetting: (hoge / lage temperatuur, te droog / te nat, slechte / matige structuur)
  • Vitaliteit van het pootgoed
  • Lager stengelaantal dan gewenst
  • Moeilijk zettende rassen
  • Vroeg zettende rassen

 

Advies:
Zodra de stoloonvorming op gang komt de eerste bespuiting uitvoeren. In de praktijk komt de stoloonvorming vaak sneller op gang dan u vermoedt. Dit wordt ook nog eens versterkt door het vaak late planttijdstip dit seizoen.

Powerleaf Fosfaat 5,00 ltr/ha
(Bekijk hier alle eigenschappen van het product Powerleaf Fosfaat)

Herhalen met een interval van 7-14 dagen, afhankelijk van de groeisnelheid van het gewas en het uiteindelijk gevormde aantal knollen.

Bij een hele vroege stoloonaanleg kunt u er ook voor kiezen om tijdig te starten met 2,50 ltr Powerleaf Fosfaat en dan wekelijks mee te spuiten totdat de knolzettingsperiode (kleinste knol 25 mm) voorbij is. Wanneer u een makkelijk zettend ras teelt en al ruim fosfaat hebt bemest, kan dat wekelijks met 1,00 ltr Powerleaf Fosfaat per ha aangevuld worden. Bij een hoog knolaantal gerealiseerd kort na de knolzetting, kan het onder kritische groeiomstandigheden wenselijk zijn nog een keer na te spuiten om de knollen eraan te houden.

Toepassen vanaf stoloonvorming (zie foto)