23 mei 2024

Fertigatie opstarten

Na een nat voorjaar gaan verschillende telers binnenkort starten met fertigatie. We zitten nu nog in de fase van celdeling bij appel en peer. Circa half juni start de celstrekkingsfase. In de celdelingsfase is stikstof belangrijk. In de celstrekkingsfase leggen we, vooral bij peer, meer de nadruk op de kali-voeding. Bij appel is tijdens de celdelingsperiode de opname van calcium via de bodem belangrijk.

Bij de start van de fertigatie is het goed om de pH en EC van het water te meten. Bij gebruik van bron- of oppervlaktewater is ons advies om een watermonster te nemen. De pH van het druppelwater is optimaal tussen de 5,5 en 6,0. Een EC van het startwater tussen 1,0 en 1,5  is goed. Als maximum EC houden we 2,7 aan. Hierbij is het belangrijk te weten, waar de hoogte van de EC vandaan komt. Is dit vooral door zout (NaCl) of meer vanuit andere nutriënten. Een watermonster geeft hier antwoord op.

Dit seizoen gaan een aantal fruittelers starten met kant-en-klare vloeibare fertigatiemeststoffen. Wij leveren hiervoor Powerdrip Teon A en Powerdrip Teon B. Dit zijn zuivere, vloeibare, hoog geconcentreerde fertigatiemeststoffen. Teon A is hierbij een samengestelde meststof, afgestemd op de behoefte van appel en peer tijdens de celdelingsperiode. Teon A bevat voornamelijk stikstof, magnesium en calcium.

Teon B is de fertigatiemeststof voor de celstrekkingsperiode, het tweede deel van het groeiseizoen. Deze bevat voornamelijk kalium, daarnaast een deel stikstof en sulfaat. Deze stikstof en sulfaat zorgen voor een betere opname van kalium door het gewas.

De belangrijkste voordelen van deze Powerdrip fertigatiemeststoffen zijn de zuiverheid, geen ballastzouten en het gebruiksgemak van de vloeibare, geconcentreerde meststof. Hierdoor is het opnieuw vullen van de mestbak minder vaak nodig en daarnaast behoort het oplossen van vaste meststoffen tot het verleden.

Voor meer informatie zie onze websitepagina Fertigeren en Fruitteelt Als u de beschikking heeft over fertigatie of wilt starten hiermee, bespreek dan met uw adviseurs fruitteelt, de voedingsschema’s.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.