Disclaimer

U bent hier: Home > Disclaimer


Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website www.iperen.com en iedere webpagina daarop. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De door Van Iperen verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd of beëindigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Van Iperen kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Van Iperen en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Van Iperen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Van Iperen worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Van Iperen.

De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Van Iperen behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Van Iperen de toegang tot de webpagina monitoren. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. De afnemer is verplicht aanwijzingen van Van Iperen omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen vrijheid tot overname; alle auteursrechten worden voorbehouden.

Nederlands recht is van toepassing.