Fruitgids – Gebruiksnormen meststoffen

U bent hier: Home > Fruitteelt > Fruitgids – Gebruiksnormen meststoffen


Onderstaand vindt u de tabellen met de gebruiksnormen voor meststoffen. Bemonster eventueel uw perceel om met de juiste cijfers te rekenen (fosfaat). Zie voor verdere achtergrondinformatie met betrekking tot de gebruiksnormen de website van het RVO via deze link.

Gebruiksnormen stikstof 2024

Gewassen Klei Zand, löss en veen
2024 2024
Appel & Peer 175 kg 165 kg
Kers & Pruim 175 kg 165 kg

Gebruiksnormen fosfaat (P2O5) 2024

Bepalen van de gebruiksruimte

De bemestingstoestand met betrekking tot fosfaat in de fruitteelt werd altijd bepaald aan de hand van de Pw-waarde. Aan de hand van een klassenindeling op basis van de Pw-waarde kon er gebruik gemaakt worden van een hogere fosfaatnorm tot maximaal 120 kg / ha.

In het nieuwe stelsel wordt dit voor de fruitteelt niet meer bepaald aan de hand van de Pw-waarde, maar op basis van een combinatie van P-AL en P-CaCl2. De nieuwe methode bepaalt met het P-AL-getal de bodemvoorraad op basis van P-CaCl2 de opneembaarheid. Met behulp van onderstaande tabel kunt u vervolgens bepalen welke norm voor aanvoer van fosfaat van toepassing is.

Oude verslagen waar nog wordt gewerkt met de Pw-waarde blijven geldig mits deze op 15 mei niet ouder zijn dan 4 jaar. Concreet kan er in 2024 dus nog gebruikgemaakt worden van verslagen met monsterdatum na 15 mei 2020.

Wanneer u op uw bedrijf gebruik wilt maken van fosfaatdifferentiatie, kunt u zich hiervoor aanmelden tot 15 mei via de gecombineerde opgave. Nieuwe monsters moeten m.b.t. fosfaatdifferentiatie gestoken worden door een geaccrediteerd laboratorium volgens het juiste bemonsteringsprotocol.

 

Extra organische mest uitrijden

Wanneer u valt in de hoogste fosfaatklasse blijft het mogelijk om 5 kg fosfaat per hectare extra uit te rijden. Hierbij geldt wel dat dit alleen mogelijk is, wanneer er in elk geval 20 kilogram fosfaat per hectare wordt uitgereden met één of een combinatie van onderstaande mestsoorten:

  • Strorijke vaste mest van rundvee
  • Strorijke vaste mest van schapen
  • Strorijke vaste mest van geiten
  • Strorijke vaste mest van paarden
  • Dikke fractie van mest van rundvee
  • Champost
  • GFT-Compost
  • Groencompost

 

Biologisch bedrijf
Telers met een biologisch bedrijf mogen binnen deze regeling 10 kg extra fosfaat per hectare aanvoeren op percelen met de fosfaatklasse ‘hoog’. Aanvullend op de bovenstaande mestsoorten mogen biologische telers ook gebruikmaken van strorijke vaste mest van varkens.

Wanneer u gebruik wilt maken van deze regeling moet dit worden gemeld bij het RVO. Deze melding kunt u het hele jaar door maken maar moet uiterlijk op 31 december zijn gedaan. Via deze link komt u op de pagina van het RVO waar u deze melding kunt doen.