Fruitgids – Gebruiksnormen meststoffen

U bent hier: Home > Fruitteelt > Fruitgids – Gebruiksnormen meststoffen


Onderstaand vindt u de tabellen voor het gebruik van meststoffen. Bemonster eventueel uw perceel om met de juiste cijfers te rekenen (fosfaat), zie ook: www.mijn.rvo.nl.

Gebruiksnormen stikstof 2020

Grondsoort* Klei Zand, löss en veen
Gewassen 2019-2021 2019-2021
Pruim & kers 175 kg 165 kg
Appel & peer 175 kg 165 kg
Hoog (> 55) 50 kg
Neutraal (36-55) 60 kg
Laag (25-36) 75 kg
(<25) 120 kg

Gedifferentieerde gebruiksnormen fosfaat (P2O5) per hectare (2020)

Toestand Pw-waarde Norm
Hoog >55 40 kg
Ruim 46 t/m 55 60 kg
Neutraal 36 t/m 45 70 kg
Laag 25 t/m 35 80 kg
Arm < 25 120 kg

Uitzondering voor extra fosfaataanvoer (5 kg per hectare extra) bij fosfaattoestand ‘hoog’: Alleen mogelijk wanneer minimaal 20 kg fosfaat per hectare wordt aangevoerd vanuit één van onderstaande organische meststoffen:

  • strorijke vaste mest van rundvee
  • strorijke vaste mest van schapen
  • strorijke vaste mest van geiten
  • dikke fractie van mest van rundvee
  • champost
  • gft-compost
  • groencompost

Uiterlijk 31 december moet bij RVO melding worden gemaakt op welke percelen er op deze manier extra fosfaat is aangevoerd.