Gehakseld stro

U bent hier: Home > Gehakseld stro


Gehakseld stroGewasresten van graangewassen zijn een belangrijke bron van organische stof. Tarwestro heeft een effectief organische stofgehalte van ongeveer 30%. Dus 30% van de hoeveelheid gehakseld stro is na één jaar nog aanwezig, nu in de vorm van bodemorganische stof. Stro heeft een erg hoge C/N-verhouding (gemiddeld rond de 80:1, wat betekent dat er meer stikstof nodig is om het stro te verteren, dan dat het stro zelf levert. Bij het achterlaten van stro kan dan ook tijdelijk stikstof aan de bodem onttrokken worden. Deze stikstof verdwijnt niet, maar wordt ingebouwd in de biomassa van het bodemleven en zal op den duur weer vrijkomen. Het is dus van belang dat het stro vlot verteert zodat wanneer een nieuwe teelt begint, de stroresten geen stikstof meer aan de bodem onttrekken waardoor er competitie voor stikstof zou ontstaan met het nieuwe gewas.

Tips voor de verwerking van gehakseld stro:

  • Zorg dat het gehakselde stro in contact is met de bodem. Werk het voorzichtig en oppervlakkig in zodat er voldoende zuurstof bij kan. Zorg ervoor dat het niet begraven wordt en zuurstofloze condities ontstaan waardoor de vertering stopt.
  • Gehakseld stro is een stabiele, langzaam afbreekbare organische stof. Wees voorzichtig met de aanvoer van nog meer stabiele organische stof (zoals vaste mest of compost). Doe dit alleen als u weet dat u een goede hoeveelheid en actief bodemleven heeft.
  • Er is voldoende stikstof nodig voor een vlotte vertering van gehakseld stro. Als vuistregel is het advies zo’n 7 kg stikstof per ton gehakseld stro. Dit kan extra toegediend worden, maar houd het liefst ook rekening met wat er nog in de bodem aan stikstof beschikbaar is. Als een groenbemester geteeld wordt, zorg dan dat er ook genoeg stikstof beschikbaar is voor de groenbemester.
  • Als een groenbemester gezaaid wordt, mag tot eind augustus ook stikstof in de vorm van drijfmest toegediend worden. Een groenbemester kan door regulatie van bodemtemperatuur en vochtigheid en door het stimuleren van bodemleven, gunstig zijn voor een snellere vertering van stro.
  • Tot slot: om een afweging te maken tussen het hakselen of persen van stro, reken eens uit wat de economische waarde van gehakseld stro is. Met andere woorden, hoeveel kost het om dezelfde hoeveelheid organische stof en mineralen via compost en kunstmest toe te dienen?

Vanggewas vernietigen