Greenswitch®: duurzame nitraatmeststof uit drijfmest

U bent hier: Home > Greenswitch®: duurzame nitraatmeststof uit drijfmest


Het GreenSwitch® proces is een duurzaam, nagenoeg CO2 neutraal productieproces op basis van de Pure Green technologie voor nitraatmeststoffen van organische oorsprong. De stikstof is hierbij afkomstig uit dierlijke mest. Ammoniak uit drijfmest wordt verwerkt tot organische nitraatmeststoffen.

Het GreenSwitch project is mede mogelijk gemaakt met subsidie van het Ministerie van Economisch Zaken en Klimaat

Met GreenSwitch® wordt de ammoniak uit digestaat gehaald om er hoogwaardige vloeibare nitraatmeststoffen van te maken.

Hoe werkt GreenSwitch®?

  • De drijfmest gaat in een mestvergister
  • Ammonium wordt uit de mest gestript
  • Bacteriën zetten het ammonium om in een nitraatoplossing
  • De nitraatoplossing wordt verder geconcentreerd tot een eindproduct

Wat maakt GreenSwitch® bijzonder?

GreenSwitch® is een compleet nieuwe productiemethode waarbij het energieverbruik geminimaliseerd wordt. Het GreenSwitch® proces wordt – voor zover bekend – nog niet toegepast op pilot en/of industriële schaal.

De USP’s van GreenSwitch® zijn: 

  • Verwaarloosbare CO2 voetafdruk
  • Sluit de kringloop
  • Reduceert stikstofuitstoot
  • Voor duurzame teelt

In dit filmpje wordt het proces op een eenvoudige manier toegelicht. 

Marc van Oers, innovatiedirecteur van Van Iperen International vertelt in dit achtergrondartikel van Onder Glas over dit innovatieve proces. Ook licht Eduard Pos van Hoogeveen Plants zijn ervaringen en bevindingen toe.