Vaste meststoffen

Uw gewas is bijzonder en vraagt ook om een bijzonder specifieke bemesting. Vanuit deze gewasspecifieke benadering biedt Van Iperen een volledig pakket vaste meststoffen: enkelvoudige, mix en bladmeststoffen. Volledige oplosbaarheid en een constante kwaliteit zijn hierbij een vereiste. Voor het verbeteren van bodemweerbaarheid en een verbeterende bodemgesteldheid kunt u voor een breed pakket organische meststoffen ook bij ons terecht.  De grondstoffen voor deze vaste meststoffen komen over het algemeen uit reststromen vanuit andere industrieën. Door gebruik te maken van reststromen zijn deze producten uiterst duurzaam en dragen dus bij aan de verdere verduurzaming van onze sector.

Uw gewas vraagt om een gewasspecifieke benadering. Om u te helpen bij deze benadering staat er een team van bemestingsspecialisten voor u ter beschikking. Zij helpen u bij uw bemesting vragen en ontwikkelen samen met u de meest optimale bemestingsstrategie.