20 juni 2022

Voeding

Op dit moment zitten we aan het eind van de celstrekkingsperiode en breekt op korte termijn deze periode dus aan. Tijdens de celdelingsperiode wordt er voor wat betreft voeding een belangrijke basis gelegd voor de latere vruchtkwaliteit. Dit neemt niet weg dat er tijdens de celstrekkingsperiode niet gestuurd zou kunnen worden op (behoud van) vruchtkwaliteit en vitaliteit van het gewas. Met name peer heeft tijdens de celstrekkingsperiode een grotere behoefte aan kalium. Kalium heeft invloed op de maat, smaak en kleur van de vruchten. Kijken we meer naar het gewas in het algemeen dan speelt kalium ook een belangrijke rol in de vochthuishouding van het gewas. Door een optimale vochthuishouding wordt het gewas wat minder gevoelig voor een drogere periode. Met name in peer is het ook belangrijk er voor te zorgen dat er voldoende ijzer opneembaar is voor het gewas. Dit element speelt (naast stikstof en mangaan) een belangrijke rol in de uiteindelijke grondkleur van de vruchten.

DCM Olega Fer 2,00 ltr/ha (bladvoeding)

Hardheid vormt ieder jaar weer een belangrijk criterium wanneer het gaat om de kwaliteit van uw fruit. Met name calcium en silicium hebben een grote invloed op de stevigheid van de celwanden en daarmee ook op de hardheid van de vruchten. Calcimax (calcium) en Stimucrop Siligreen (silicium) kunnen gecombineerd worden toegepast voor een optimaal effect. De silicium vanuit Stimucrop Siligreen zorgt voor een betere opname van o.a. calcium. In de komende periode kan Stimucrop Siligreen 3x worden toegepast in de aanloop naar de oogst.

Voor verdere achtergrondinformatie met betrekking tot de overbemesting zie ons eerdere bericht van 13 juni.

Calcimax 4,00 ltr/ha
Stimucrop Siligreen 0,25 ltr/ha

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.