06 april 2023

Themabericht – Vruchtzetting peer

Ondanks de vrij lage temperaturen gaat de gewasontwikkeling langzaam door. Vroeg bloeiende rassen zoals bijvoorbeeld Xenia, Grafin Gepa, Bonne Louise staan inmiddels in bloei. Ook deze week gaat de ontwikkeling nog vrij traag door de lage nachttemperaturen.

Bij het hoofdras Conference zien we nu de eerste bloemen open. In het algemeen zien we dit voorjaar voldoende tot soms veel gemengde knop in de beplantingen Conference. Plaatselijk zien we nu soms wat nachtvorstschade aan de vruchtbeginsels in de clusters bij de voorlopers. In een aantal beplantingen Conference zien we “dode knoppen”, symptomen van Pseudomonas en/of vb-kanker, of late aantasting van perenbladvlo in 2022. In sommige beplantingen komt ook perenknopkever voor.

In dit themabericht een overzicht van de mogelijkheden bij de groeiregulatie en vruchtzetting bij peer. Daarna volgt een advies per ras. Bespreek met uw adviseur per beplanting, welke maatregelen ter bevordering van de vruchtzetting nodig zijn.

.

Groeiregulatie met Regalis Plus

Om de zetting te verbeteren en vooral de rui te verminderen, kunt u op peren met Regalis Plus werken. Vooral als er een matige bloemknopbezetting is en de bomen sterk groeien, kunt u met een toepassing van Regalis Plus goede resultaten behalen. Denk hierbij aan het ras Migo.
Bij Migo is het advies om 0,50 kg Regalis Plus in te zetten op het eerste ontrolde blad, stadium begin bloei. Dit kunt u eventueel herhalen na einde bloei, circa drie weken later.

Het advies is om bij Conference deze behandeling met Regalis Plus alleen in te zetten in een beplanting met weinig bloem en een sterke groei. In combinatie met wortelsnoei geeft dit dan een mooi effect. Vanaf het 3e tot 5e ontrolde blad aan de beursscheut kunt u 1,00 kg Regalis Plus toepassen. Om alleen de rui te beperken kunt u gebruik maken van een dosering van 0,60 kg Regalis Plus. De toepassing van Regalis Plus is maatwerk, overleg daarom altijd vooraf met uw adviseur. Een behandeling met Regalis Plus drie dagen voor of na de toepassing met een gibberelline uitvoeren.

Verder kunt u voor versterking van de knoppen kiezen voor een aantal bespuitingen met een plantversterker zoals Soriale, kaliumfosfonaat. Later in mei kunt u ook kiezen voor Luna Care. Net voor en tijdens de bloei is het verstandig om borium mee te spuiten, dit heeft een positieve invloed op de vruchtzetting. Als laatste is een goede bestuiving door middel van bijen en hommels ook erg belangrijk voor een goede vruchtzetting. Zeker bij een ras zoals Migo, waarbij de vruchtzetting soms lastig is.

.

Gibberellinen

Met gibberellinen kunt u de vruchtzetting verbeteren en de rui verminderen. Bij schade door nachtvorst, weinig bloem en/of bij jonge bomen kunnen gibberellinen de productie verhogen.

Voor een juiste toepassing moet het weer goed zijn. Optimaal zijn temperaturen boven 15 ºC en een hoge RV. Het is beter wat langer te wachten en te spuiten bij een goede temperatuur dan direct na volle bloei te spuiten. De opname is boven de 15 ºC duidelijk beter dan bij een lage temperatuur. Ook een hoge luchtvochtigheid bevordert de opname van groeiregulatoren. Bij schraal weer kunt u de bespuiting beter uitstellen tot in de avond, of de andere ochtend vroeg te spuiten. GA4/7 verbetert het model van de vruchten en neemt gedeeltelijk de rol van de pitten over, waardoor de vruchtrui beperkt wordt. 6 BA versterkt dit effect nog meer en heeft vooral invloed op de lengte-breedte verhouding van de vruchten, met name bij Conference. Het toepassen van gibberellinen en eventueel Regalis kan een hulpmiddel zijn om een goede perenoogst te behalen.

In het verleden is gebleken, dat het gebruik van gibberellinen ook nadelen heeft. Zo kunnen er teveel peren aan de boom blijven hangen. Het is bekend dat GA3-tabletten bij Conference meer zetting en meer kans op flessen geeft. Dit geeft dan vaak meer dunwerk in de zomer en het zorgt voor een kleinere vruchtmaat. Daarnaast remt het de bloemknopvorming voor het volgende seizoen. Bij een normale bloei, met weinig of geen vorstschade, is toepassing van GA3-tabletten niet nodig.

.

Producten

Er zijn verschillende merken gibberellinen op de markt. Wij werken met de volgende merken:

GA3  Valioso ST* buisje à 10 tabletten
GA4/7  Novagib  fles à 1,00 ltr
GA4/7 + 6 BA  Promalin fles à 0,50 ltr

*Mag slechts 1 keer per jaar worden toegepast, met een maximum van 6 tabletten.

.

Promalin

De kracht van Promalin zit in de kant-en-klare combinatie van gibberellinezuur (GA4/7) en 6- benzyladenine (6-BA). Promalin bevat 19 gram GA4/7 en 19 gram 6-BA per liter. Met deze concentratie werkzame stoffen geeft het middel een verbetering van kwaliteit, en geen dunnend effect.

Promalin heeft een goed effect op de zetting als de bloeiomstandigheden niet optimaal zijn. Niet alleen op Conference maar ook op moeilijk zettende rassen als Sweet Sensation, Cepuna/Migo en Beurré Alexander Lucas komt deze eigenschap van het middel goed van pas. In peren zorgt Promalin voor twee belangrijke effecten; in de eerste plaats voor een betere zetting, maar daarnaast zorgt het middel ook voor een verbetering van de vruchtvorm, waardoor de peer wat voller en dikker wordt. De maximale dosering van Promalin in peer is 0,375 ltr/ha, in 2 keer per 12 maanden met een interval van minimaal 2 dagen.

.

Promalin in vergelijking met Novagib

In de praktijk maken fruittelers vaak een keuze tussen de enkelvoudige GA 4/7, in Novagib of de combinatie van GA4/7 en 6BA, in Promalin. Let op dat de gehaltes GA4/7 in beide producten verschillen. Het gehalte GA4/7 in Novagib is 10 gr/ltr, in Promalin is dit 19 gr/ltr.

Let op!
Genoemde doseringen GA4/7 zijn gebaseerd Novagib. Als u Promalin gebruikt, dan slechts de helft van genoemde dosering gebruiken!

.

Bladontwikkeling

Als u de bladontwikkeling wilt bevorderen, kunt u gebruik maken van een vroege bespuiting met Novagib. Pas deze maatregel alleen toe bij hogere temperaturen. Onder de 15 ºC heeft het weinig zin.

Novagib (GA4/7) 0,25 ltr/ha 

.

Algemene richtlijnen per ras

Conference

Tijdstip toepassing: bloei – einde bloei.

Weinig bloemknop:  GA4/7  0,50 ltr/ha
Matig bloemknop:  GA4/7  0,25 – 0,50 ltr/ha
Normaal bloemknop:  GA4/7  0,15 ltr Promalin

Bij weinig bloemknop kunt u overwegen om de 0,50 ltr GA4/7 in twee bespuitingen te verdelen.
Op jonge bomen, die nog niet goed gedragen hebben, kunt u een mix spuiten van 2 – 3 tabletten GA3 + 0,30 ltr Novagib of 0,15 ltr Promalin.
Deze bespuiting kunt u uitvoeren in de afbloei tot één week na volle bloei.

.

Beurré Alexander Lucas

Tijdstip toepassing: 20 – 30% bloei.
Actuele situatie: de bloemknop is bij Beurré Alexander Lucas in het algemeen goed.
Advies: bij een matige zetting kunt u een bespuiting uitvoeren met
3 – 5 tabletten GA3 /ha + GA4/7 0,50 ltr/ha.

Beplantingen jonger dan 8 jaar hebben vaak last van Pseudomonas en/of Alternaria, waardoor er meer dode knoppen te vinden zijn. Het advies in deze situatie is om altijd een bespuiting uit te voeren met 5 tabletten GA3/ha + GA4/7 0,50 ltr/ha. Ook bij jonge beplantingen Lucas is ons advies deze mix toe te passen. Bij jonge bomen Lucas is de rui vaak sterk.

.

Doyenné du Comice

Tijdstip toepassing: vanaf 20% bloei tot volle bloei.
Advies: op percelen met een matige bloemknopbezetting GA4/7 0,50 ltr/ha.

.

Sweet Sensation

Tijdstip toepassing: vanaf 20 – 30% bloei.
Advies: dit is aangepast ten opzichte van de Doyenné du Comice, bij matige bloemknopbezetting is het advies om een behandeling uit te voeren met
3 tabletten GA3/ha + GA4/7 0,75 ltr/ha.

.

Xenia

Tijdstip toepassing: 30% open bloemen
2 tot 3 tabletten GA3 plus 0,5 ltr GA 4/7/ha.

.

Migo/Cepuna

Tijdstip toepassing: bloei-afbloei
Naast toepassing van Regalis Plus op eerste ontrolde blad, is het advies;
3 tot 6 tabletten GA3/ha

Belangrijk bij Migo is ook de bestuiving en extra ondersteunende bespuitingen met bladvoeding uit te voeren.

.

Triomph de Vienne

Tijdstip toepassing: 20% bloei.
Advies: ter bevordering van de zetting kunt u spuiten met GA3 3 tabletten/ha.
1 toepassing bij 30% tot 50% open bloemen 2 – 3 tabletten.

.

Stimuforce Asco

De afgelopen jaren zijn er goede ervaringen opgedaan met zeewierbevattende producten. Met het steeds grotere belang van een weerbaar gewas, kan zeewier hierin een belangrijke rol vervullen. Een belangrijke eigenschap van zeewier is dat dit het gewas minder gevoelig maakt voor de negatieve gevolgen van abiotische stress. Met name rondom de bloei is het gewas hier gevoelig voor. Dit geeft dan een negatief effect op productie en kwaliteit.

Door een aantal toepassingen met Stimuforce Asco wordt de gevoeligheid van het gewas tijdens deze periode voor abiotische stress verlaagd met een positief effect op de zetting en de vruchtkwaliteit. Stimuforce Asco bestaat voor 85% uit zeewier en bevat verder nog verschillende aminozuren en voedingsstoffen. Pas dit product 3 keer toe vanaf begin bloei in een dosering van 2,00 ltr/ha per keer.

Dit product kunt u mengen met alle reguliere gewasbeschermingsmiddelen en bladmeststoffen. Verder kan het in tegenstelling tot andere aminozuren bevattende producten wel worden ingezet in de bloei. Voor een optimaal effect is het belangrijk om tijdig te beginnen met de eerste toepassing. Na 2 tot 3 dagen na de inzet van Stimuforce Asco wordt gewas minder gevoelig voor de negatieve effecten van abiotische stress. U kunt hierbij uitgaan van een werkingsduur van ongeveer 1 week. Voor een optimaal effect is het dus belangrijk om ook de tweede toepassing tijdig in te zetten gedurende deze periode rond de bloei.

Stimuforce Asco 2,00 ltr/ha

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.