Traditionele meststoffen

Traditionele meststoffen (ofwel minerale meststoffen) zijn 100% chemisch. U kunt deze inzetten om grasvegetaties te bemesten. Vraag onze adviseurs wat het geschikte middel is voor uw toepassing. 

Assortiment traditionele meststoffen

Wij kunnen de volgende producten uit voorraad leveren:

  • KAS | Kalkammonsalpeter | 27% N
  • MAS | Stikstofmagnesia |21% N
  • Entec 26 – 26%N
  • mengmest 12-10-18 (chloorarm)
  • mengmest 15-15-15 (chloorhoudend/chloorarm)
  • mengmest 18-46-0
  • tripelsuperfosfaat
  • zwavelzure ammoniak
  • kieseriet
  • patentkali (chloorarm)

Lente-, zomer- en herfstmix

Speciaal voor sport- en recreatievelden heeft Van Iperen een eigen aan lijn aan (semi) minerale meststoffen: lentemix, zomermix en herfstmix. Met deze producten kunt u bemesten met voedingsstoffen in een gereguleerde afgifte. De graswortels kunnen deze voedingsstoffen geleidelijk opnemen na omzetting van de meststof door het bodemleven. Wij hebben ruim tien jaar ervaring met deze meststoffenlijn en leveren ze voor meer dan 250 sportvelden in Nederland.

Lees meer over deze meststoffen voor gras