20 april 2021

Themabericht – Vruchtzetting peer

Ondanks de nog wat lage temperaturen zullen de peren deze week in bloei komen te staan. Dit betekent ook dat de maatregelen rondom het bevorderen van de vruchtzetting deze week aan de orde zijn. In ons bericht van vorige week hebben we al kort stilgestaan bij het bevorderen van de vroeg bloeiende rassen met Valioso ST (GA3). Op sommige percelen is er wat schade ontstaan als gevolg van de koude nachten van vorige week. Afhankelijk van de specifieke situatie kan het nodig zijn om op deze percelen extra aandacht te besteden aan het bevorderen van de vruchtzetting. Let er hierbij wel op dat de keuze voor het al dan niet inzetten van gibberellinen altijd maatwerk is. In dit bericht geven wij u een overzicht van de mogelijkheden op dit gebied.

Blad trekken

Indien de bladontwikkeling gestimuleerd moet worden, kunt u gebruik maken van een vroege bespuiting met 0,25 ltr/ha Novagib (GA4/7). Pas deze maatregel alleen toe bij hogere temperaturen. Onder de 15 ºC heeft dit weinig zin. De boom maakt bij koud weer zelf ook gibberellinen aan.

Regalis Plus

Om de zetting te verbeteren en vooral de rui te verminderen, kunt u op peren ook met Regalis Plus werken. In situaties dat waar het aantal goede bloemknoppen wat beperkt is, kan het inzetten van Regalis Plus een optie zijn. Belangrijk is om hierbij wel te wachten tot de beursscheuten zich beginnen te ontwikkelen, vanaf het derde tot vijfde blad kan Regalis Plus worden ingezet. Op percelen met een vrij sterke groei kan gewerkt worden met 1,00 kg Regalus Plus. Wanneer het alleen gaat om het beperken van de rui kan gewerkt worden met 0,60 kg Regalis Plus. Hierbij is het wel van belang om minimaal 7 dagen aan te houden tussen een eventuele inzet van gibberellinen en Regalis Plus. Met Regalis Plus is het ook mogelijk om alleen een specifiek deel van de boom te behandelen. Daarnaast kan het nodig zijn om nog een tweede toepassing uit te voeren. Overleg altijd met uw adviseur over wat in uw specifieke situatie de beste oplossing is.

Weerbaar gewas

Het inzetten van fungiciden met kaliumfosfiet of het toevoegen van Soriale (kaliumfosfiet solo) verhoogt de weerbaarheid van het gewas. Hierdoor komt het gewas gemakkelijker door stressvolle periodes zoals bijvoorbeeld de bloeiperiode. Wanneer bij de oogst een extra residu vanuit kaliumfosfiet niet gewenst is, kunt u kiezen voor de inzet van Stimuforce Asco. De specifieke samenstelling van dit product met een hoogwaardig zeewierextract, aminozuren en vitaminen maakt het gewas weerbaarder tegen abiotische stress. In specifieke situaties kan het zeker zinvol zijn zowel kaliumfosfiet als Stimuforce Asco in te zetten. Wanneer Stimuforce Asco wordt ingezet kan dit product 3 keer worden toegepast gedurende de bloeiperiode.

Voor wat betreft de bladvoeding kunt u rondom de bloeiperiode borium inzetten. Dit element zorgt voor een langere levensduur van de pollenbuis. Aanvullend hierop kan voor een goede bestuiving gebruik gemaakt worden van bijen en hommels, deze spelen een belangrijke rol wanneer het gaat om een goede vruchtzetting.

Gibberellinen

Het toepassen van gibberellinen is bedoeld om de vruchtzetting te verbeteren en de rui te verminderen. Bij vorstschade, weinig knoppen en bij jonge bomen kan het spuiten van gibberellinen helpen om zekerder te zijn van een goede productie. Voor een goede toepassing moeten de omstandigheden (zoals de temperatuur) goed zijn. Het is beter wat langer te wachten en een bespuiting uit te voeren onder de juiste omstandigheden. De opnamecapaciteit van de boom is bij 15 ºC en hoger duidelijk beter dan bij lagere temperaturen. Ook een hoge luchtvochtigheid bevordert de opname. Als er bij schrale omstandigheden (lage luchtvochtigheid) wordt gespoten, moet er meer water worden gebruikt. Het is belangrijk om alles goed te raken, rijd daarom niet te snel.

In het verleden is gebleken dat het gebruik van gibberellinen ook nadelen kan hebben. Zo kunnen er teveel peren aan de boom blijven hangen. Om deze reden zijn we erg terughouden met het inzetten van GA3 op Conference, alleen op jonge bomen kunnen enkele pillen worden ingezet. Van GA4/7 is bekend dat dit de maat en het model van de vrucht verbetert. GA4/7 neemt voor een deel de rol van de pitten over waardoor de rui kan worden beperkt. En dit draagt bij aan het realiseren van een goede perenoogst.

Wanneer de temperatuur voldoende hoog is, kan onder andere op Conference worden gekozen voor Promalin als alternatief voor GA4/7 solo. Naast GA4/7 bevat Promalin ook 6BA, dit kan er met name bij Conference voor zorgen dat de vruchten niet alleen iets langer worden maar ook duidelijk voller en dikker.

Producten

Er zijn verschillende merken gibberellinen in de markt, wij werken met de volgende merken:

GA3  Valioso ST* buisje à 10 tabletten
GA4/7  Novagib  fles à 1,00 ltr
GA4/7 + 6 BA  Promalin** fles à 0,50 ltr

*Mag slechts 1 keer per jaar worden toegepast, met een maximum van 6 tabletten.

**Promalin
De kracht van Promalin zit in de kant-en-klare combinatie van gibberellinezuur (GA4/7) en 6- benzyladenine (6-BA). Promalin bevat 19 gram GA4/7 en 19 gram 6-BA per liter. Met deze concentratie werkzame stoffen heeft het middel alleen kwaliteitsbevorderende eigenschappen en geen dunnend effect. Promalin heeft een goed effect op de zetting van de perenbloesem als de bloeiomstandigheden niet optimaal zijn. Niet alleen op Conference maar ook op moeilijk zettende rassen als Sweet Sensation, Cepuna en Beurré Alexander Lucas komt deze eigenschap van het middel goed van pas. In peren zorgt Promalin voor twee belangrijke effecten; in de eerste plaats een sterk verbeterde zetting maar daarnaast zorgt het middel ook voor een verbetering van de vruchtvorm waardoor de peer voller en dikker wordt.

De maximale dosering van Promalin in peer is 0,375 ltr/ha, het mag 2 keer per 12 maanden worden ingezet met een interval van minimaal 2 dagen.

Dosering Promalin ten opzichte van Novagib
In de praktijk wordt vaak een keuze gemaakt tussen de pure GA 4/7 (Novagib) of de combinatie van GA4/7 en 6BA (Promalin). Let op dat de gehaltes GA4/7 in beide producten verschillen. Het gehalte GA4/7 in Novagib is 10 gr/ltr en in Promalin is dit 19 gr/ltr.

*Let op! Genoemde doseringen GA4/7 zijn gebaseerd op het gebruik van Novagib. Wanneer Promalin wordt gebruikt hoeft u slechts de helft van genoemde dosering te gebruiken!

Algemene richtlijnen per ras

Conference

Tijdstip toepassing: bloei – afbloei.

Actuele situatie: ruim voldoende knoppen. Op sommige percelen wat aantasting door nachtvorst.

Weinig bloemknop:  GA4/7  0,50 ltr/ha
Matig bloemknop:  GA4/7  0,30 – 0,50 ltr/ha
Normaal bloemknop:  GA4/7  0,25 ltr/ha (alleen bij schraal bloeiweer, anders niets doen)

Op jonge bomen die nog niet goed gedragen hebben, kunt u een mix spuiten van GA3 2 – 3 tabletten + 0,30 ltr Novagib of 0,15 ltr Promalin. Deze bespuiting kunt u uitvoeren in de afbloei tot één week na volle bloei.

Met name op Conference kan Promalin vanuit de 6BA in dit product een extra positief effect hebben op de vorm van de vrucht. De 6BA zorgt ervoor dat de vruchten ook wat dikker worden dan wanneer alleen GA4/7 wordt toegepast. Voldoende temperatuur is hierbij wel van belang. Wanneer voor Promalin gekozen wordt kan volstaan worden met de helft van de dosering ten opzichte van Novagib. Zoals eerder vermeld bevat Promalin meer GA4/7 ten opzichte van Novagib.

Beurré Alexander Lucas

Tijdstip toepassing: 20 – 30% bloei.

Actuele situatie: de bloemknopvorming is bij Beurré Alexander Lucas over het algemeen goed. Soms wat aantasting door nachtvorst.

Advies: bij een matige zetting kunt u een bespuiting uitvoeren met GA3 3 – 5 tabletten/ha + GA4/7 0,50 ltr/ha.
Percelen jonger dan 8 jaar hebben vaak last van Pseudomonas/Alternaria waardoor er meer dode knoppen te vinden zijn. Het advies in deze situatie is om altijd een bespuiting uit te voeren met GA3 5 tabletten/ha + GA4/7 0,50 ltr/ha.

Doyenné du Comice

Tijdstip toepassing: vanaf 20% bloei tot volle bloei.
Actuele situatie: over het algemeen voldoende knop.
Advies: op percelen met een matige bloemknopbezetting raden wij u aan om te spuiten met GA4/7 0,50 ltr/ha.

Sweet Sensation

Tijdstip toepassing: vanaf 20 – 30% bloei.
Advies: dit is aangepast ten opzichte van de Doyenné du Comice, bij matige bloemknopbezetting is het advies om een behandeling uit te voeren met GA3 3 tabletten/ha + GA4/7 0,75 ltr/ha.

Triomph de Vienne

Tijdstip toepassing: 20% bloei.
Advies: ter bevordering van de zetting kunt u spuiten met GA3 3 tabletten/ha.
1 toepassing bij 30% tot 50% open bloemen 2 – 3 tabletten.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.