Groenbemesters

U bent hier: Home > Groenbemesters


De teelt van een geslaagde groenbemester vraagt aandacht. Naast het op peil houden van het organische stofgehalte en het verbeteren van de bodemweerbaarheid, zorgt een groenbemester ook voor een betere bodemstructuur.

De keuze van uw mengsel tot en met het onderwerken ervan zijn stuk voor stuk belangrijke stappen in de teelt van een groenbemester. Een soortenrijk mengsel stimuleert een meer divers bodemleven en is daardoor het beste voor de weerstand en de groeikracht van de grond. Maar, komen er aaltjes voor in uw perceel of kunt u pas later in het najaar zaaien? Dan kunt u in de meeste gevallen beter voor een minder soortenrijk mengsel kiezen. De groenbemestermengsels in ons assortiment zijn speciaal samengesteld om de beste resultaten te behalen onder verschillende omstandigheden. In onze folder ‘Advies Groenbemesters 2023‘ ziet u ons assortiment groenbemesters met de bijbehorende eigenschappen.

Wilt u overleggen met een bodemspecialist welke groenbemester het best bij uw perceel en uw uitdagingen past? Neem contact op met uw adviseur of vul het formulier onder aan de pagina in.

Op deze pagina vindt u meer informatie over groenbemesters.


Tips voor het inzaaien van groenbemesters

Onze in- en verkoper zaaizaden Michel van Alphen vertelt u in deze video welke opties u heeft bij het kiezen van de groenbemester. Bodemspecialist Rens de Bruijckere geeft u een aantal tips voor het inzaaien.


Bodemplagen en groenbemesters

De laatste jaren zien we diverse bodemplagen toenemen. Voornamelijk ritnaalden, emelten en slakken komen steeds vaker voor. Regelmatig worden de groenbemesters als schuldige aangewezen. In dit artikel leest u hoe u deze plagen kunt tegengaan door de juiste groenbemester te kiezen.


Ervaringen met groenbemesters

De ervaringen van afgelopen jaren hebben ons veel geleerd over de verschillende groenbemestermengsels. Zo weten we steeds beter welke groenbemesters het in bepaalde omstandigheden goed doen en welke het juist minder goed doen. Deze ervaringen kunnen helpen bij de keuze voor het nieuwe seizoen. In dit artikel bespreken we de ervaringen met DSV TerraLife®, Solarigol, Betamaxx, WarmSeason en Vitamaxx, TerraLife® N-Fixx, NKG Duo, NKG Trio en Green Cover NKG.


Groenbemesters onderwerken

In dit artikel bespreken we 6 manieren om uw groenbemester onder te werken. Ook deelt akkerbouwer Nils van Tilbeurgh zijn ervaring in deze video:


Het overwinteren van groenbemesters

De laatste jaren zien we een toename van overwinterende groenbemesters, voornamelijk op percelen waar NKG wordt toegepast. Het laten overwinteren van een groenbemester heeft diverse voordelen, maar ook een aantal punten dat aandacht vraagt. Lees meer over de voordelen en de aandachtspunten in dit artikel.


Stikstof vastleggen met overwinterende groenbemesters

Het laten overwinteren van een groenbemester levert voordelen op voor de bodem. Zo kan de groenbemester voordelig werken voor het bodemleven, de bodemstructuur en het nutriëntenbehoud.

Leonard den Hartog vertelt in deze video samen met bodemspecialist Christiaan Maljaars welke groenbemester hij zaait, waarom hij ze laat overwinteren en hoe hij zijn bemestingsplan voor het komende jaar hierop aanpast.

 

Contact met een bodemspecialist

Vul het formulier in en één van onze bodemspecialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.